Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Institutionen för folkhälsovetenskap.
Foto: M Berggren

Ny styrelsemedlem vid Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) är professor Olle Lundberg, Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Professor Olle Lundberg blev förordnad av regeringen som ledamot av styrelsen for Forte.

Olle Lundberg har bedrivit forskning kring välfärd, åldrande och ojämlikhet i hälsa i mer än 25 år.
Mellan 2015 och 2017 ledde han Kommissionen för jämlik hälsa på uppdrag av den svenska regeringen.
2018 utsågs han av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030-delegationen.

 

Om Forte

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) är ett statligt forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. Forte finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Styrelsen består av en ordförande och tolv ledamöter, som väljs för en treårsperiod. Sju ledamöter har utsetts av representanter från svenska universitet och högskolor, genom en så kallad elektorsförsamling. Ordföranden samt fyra ledamöter har utsetts av regeringen.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte): forte.se