Tillit till andra människor beskrivs ibland som det lim som håller ihop samhällen. En ny vetenskaplig studie baserad på nationellt representativa undersökningsdata från USA visar att denna viktiga funktion gör ännu mer - det håller dig bokstavligen vid liv.

Alexander Miething. Photo: Vilhelm Stokstad/Kontinent

– Att kunna lita på andra människor i sin omgivning, inklusive främlingar, kan innebära en skillnad på cirka 10 månader när det gäller livslängd, säger Alexander Miething, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och en av medförfattarna till forskningsstudien.

Det gör också skillnad om du bor på en plats där en relativt stor andel av befolkningen har brist på tillit för omgivningen.

– I det sammanhanget, fortsätter Miething, är din risk att dö högre än på platser med en större tillit till samhället i stort.

Resultat från kombinerade amerikanska databaser

Studien baseras på data från en kombinerad amerikansk databas med information från GSS (General Social Survey) och NDI (National Death Index), som gör det möjligt att länka data från enkätsvar om generellt förtroende till antal registrerade dödsfall. Datan bygger på drygt 25 000 personers enkätsvar, insamlade mellan 1978 och 2010 och registrerat antal dödsfall fram till 2014.

Resultaten indikerar att hög tillit fungerar som smörjmedel i sociala interaktioner som leder till ökad förmåga att hantera psykosocial stress och därmed kan vara avgörande för hälsa och livslängd, oavsett personens nivå av utbildning och/eller ekonomiska resurser. Ett högt förtroende för omgivningen verkar ge hälsosamma effekter med en positiv påverkan på livslängden, oavsett ekonomisk nivå.

Vad det gäller Norden visar även studier från Danmark och Finland ett samband mellan upplevd tilltro till andra och faktisk livslängd. Sambandet försvagades dock när studien tog hänsyn till genus och genustillhörighet och socialt umgänge. Även om det inte går att dra direkta slutsatser om Norden, så indikerar studien att ”generell tillit till människor” är en undervärderad och potentiellt betydelsefull faktor för hälsa och livslängd som bör engagera aktörer inom folkhälsofrågor.

Om studien

Artikeln Trust and all-cause mortality: a multilevel study of US General Social Survey data (1978–2010) publicerades den 16 oktober i den vetenskapliga tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health. Artikeln är fritt tillgänglig via Open Access, kortlänk: https://goo.gl/PWMKfG. De tre huvudförfattarna är Giuseppe Nicola Giordano Institutionen för kliniska vetenskaper, Genetisk och molekylär epidemiologi vid Lunds universitet, Jan Mewes, Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, och Alexander Miething, Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Arbetet är baserat på data från GSS–NDI database (The general social survey-national death index: http://www.gssndi.com/).

Finansierad av Riksbankens Jubileumsfond: Grant No. NHS14-2035:1