Jessica Storbjörk, föreståndare för SoRAD, har sammanfattat SoRAD:s utveckling från det att det inrättades 1999 till dess nuvarande status som ett starkt forskningscentrum med aktuella samhällsvetenskapliga forskningsområden.

Två forskningscentra som bildade ny universitetsinstitution

Efter den fusion med CHESS som genomfördes 2018 uppdaterades och integrerades forskningsområdena. Vid den nybildade Institutionen för folkhälsovetenskap är samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, droger, tobak och spel nu en viktig forskningsinriktning. I den nya statusen som undervisningsinstitution blev också utvecklingen av gemensam undervisning på grund- avancerad och forskarnivå vid institutionen en ny och utmanande utveckling.

Läs hela artikeln i Popnad: nordicwelfare.org/popnad/artiklar/fran-ide-via-osakerhet-till-nypremiar-tjugo-ar-med-forskningscentret-sorad/