Almedalen: Så påverkas Östersjön av klimatförändringarna – senaste nytt från forskningen

Seminarium

Datum: tisdag 5 juli 2022

Tid: 08.30 – 09.30

Plats: Briggen Tre Kronor, Hamnplan, Visby

Klimatförändringarna har stora effekter på haven och dessa syns redan i Östersjön. Men haven kan också vara en del av lösningen på klimatfrågan: välmående kustekosystem kan binda betydande mängder kol från atmosfären och havsbaserad energiproduktion och transporter kan bidra till minskade utsläpp.

Högre vattentemperaturer med fler värmeböljor, minskad utbredning av havsis och ökad årlig nederbörd i de norra delarna. Det är några av de effekter klimatförändringarna väntas ha, och till viss del redan haft, på Östersjön. Förändringarna påverkar inte heller bara livet i havet utan också viktiga ekosystemtjänster. Samtidigt är Östersjön utsatt för andra påfrestningar, så som övergödning, farliga kemikalier och överfiske, vilket gör ekosystemet extra känsligt. Men forskningen visar att framför allt kustekosystemen också kan påverka klimatet. Många kustmiljöer är hotspots för biologisk mångfald och rätt förvaltade kan de ta upp stora mängder koldioxid från atmosfären, så kallat blått kol. Samtidigt avger dessa områden växthusgaser, bland annat metan, vilket är viktigt att beakta. Under seminariet presenteras den senaste forskningen om klimatförändringarnas effekter på haven och varför åtgärder i Östersjön kan vara vägledande för andra hav. 
 

 

Medverkande

Christoph Humborg, professor och vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Alf Norkko, professor i Östersjöforskning vid Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet

Mikael Karlsson, docent, Institutionen för geovetenskap, naturresurser och hållbar utveckling; Klimatledarskap, Uppsala universitet

Moderator: Gun Rudquist, policychef, Stockholms universitets Östersjöcentrum

 

Praktisk information

Tid: Tisdag 5 juli kl 8.30-9.30

Plats: Briggen Tre Kronor, Hamnplan, inre hamnen, Visby

Seminariet är öppet för alla och ingen anmälan krävs för att delta.

Länk till evenemanget i Almedalsveckans officiella program:

Så påverkas Östersjön av klimatförändringarna – senaste nytt från forskningen