Bifogat nedan finner du en sammanfattning av anställningsvillkoren för anställda vid universitetet, i häftet Du och din arbetsplats – en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. I häftet återfinns information om:

  •     allmänna bestämmelser, anställningsformer m.m.
  •     arbetstider
  •     sjukdom och läkarvård
  •     olika typer av ledighet
  •     semester samt
  •     försäkringar och pension

Det finns även en version på engelska, You and Your Workplace (pdf, se nedan).

Mer information från medarbetarwebben: