Universitetets företagshälsovård, från och med den 1 augusti 2015, är Feelgood företagshälsovård AB.

Samtliga anställda och doktorander, oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård. Tillfälligt anställda (timanställda lärare, skrivvakter etc.) omfattas inte. Inte heller studenter.

Mer information från medarbetarwebben: