Kalenderåret är kvalifikationstid för semester. Betald semester får du för tid som svarar mot din anställningstid under kalenderåret.

Antalet årssemesterdagar beror på åldern. Till och med det år du fyller 29 år har du rätt till 28 dagars semester. Från och med det år du fyller 30 år har du rätt till 31 dagars semester, och från och med det år du fyller 40 år har du rätt till 35 dagars semester.

Du ansöker själv om semester i Primula. Semestern godkänns sedan av administrativ chef vid institutionen. Du måste ta ut minst 20 semesterdagar/år, och får lov att spara max 35 dagar från ett år till nästa.

Mer information från medarbetarwebben: