Se bifogad pdf nedan, för en ögonblicksbild av de inom området största finansiärernas utlysningar för 2016. Årscykeln är tänkt att vara ett stöd när du som forskare planerar ditt ansökningsår.