Kontakt Lars eller Martin om ni är intresserade av att delta i någon av de annonserade kurserna. OBS att kursstart är redan nästa eller nästnästa vecka!

Det är viktigt att förstå vilka kompetenser våra studenter behöver idag och i framtiden. För de studenter som studerar vid våra universitet idag är den digitala verkligheten en vardag och hjälp i de studier de bedriver. Vill du gå vidare i din undervisning och designa kurser som ligger i framkant, förankrad i relevant forskning? IT ger dig nya möjligheter att öka lärandet genom att höja faktorer som motivation, aktivitet, kommunikation, självreglerat lärande och ansvar. Att som universitetslärare ha kunskap om hur man skapar ett motiverande digitalt lärobjekt är viktigt.

Begrepp som MOOCs, OpenCourseWare, Flexibelt lärande, Digitala lärobjekt, Öppna lärresurser, Interkulturell utbildning mm inkluderas i våra kurser. Många vill designa sina kurser för ett öppet lärande, ibland tillsammans med universitet i andra länder och detta diskuterar vi i kurserna.

Två av CeULs utbildningar:

Kursdesign med IT

Vill du arbeta med och utveckla din undervisning så den blir mer flexibel? Använd IT i din kurs till den generation av studenter som nu kommer till universitetet och är vana vid detta. Vi undersöker MOOCs och öppna lärresurser samt diskuterar hur kulturella aspekter kommer in vid internationellt samarbete. Du får möjlighet att reflektera över din egen undervisning och stöd att utveckla kurser med hjälp av IT. English speaking participants are welcome to attend. If we have English speaking participants, Course Design with IT will be bilingual (Swedish/English). Utbildningen motsvarar 4,5 hp.

START: 20 oktober.

Information och anmälan: http://www.su.se/ceul/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/it-l%C3%A4rande-i-undervisningen/kursdesign-med-it-course-design-with-it-1.173899

Motivera dina studenter med digitala lärresurser

Vill du höja kvalitén på någon del i din undervisning? Öka studenternas motivation? Effektivisera ett moment eller möjliggöra nya undervisningsformer? I utbildningen Producera digitala lärresurser får du som lärare en metod för att självständigt kunna utveckla meningsfullt digitalt kursmaterial som exempelvis video, animation, simulering eller spel. Efter avslutad kurs har du ett innehållskoncept och en digital lärresurs. Utbildningen motsvarar 3 hp. START: 13 oktober.

Information och anmälan: http://www.su.se/ceul/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/it-l%C3%A4rande-i-undervisningen/producera-digitala-l%C3%A4rresurser-1.174268

Mer information om alla våra utbildningar hittar du på CeUL:s nya webb:  www.su.se/ceul