Våra utbildningar

Hos oss hittar du ett brett utbud av kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik, och flera program både på kandidat- och masternivå. På denna sida finns också information om lärarutbildning och forskarstudier.

Sök bland våra utbildningar

Vi erbjuder flera program på grundnivå och avancerad nivå, som leder till kandidatexamen i matematik, matematisk statistik eller datalogi, respektive till masterexamen i matematik, matematisk statistik eller försäkringsmatematik.

De flesta kurserna går också att läsa som fristående kurser, om du vill sätta ihop din egen utbildning eller bara vill läsa enstaka kurser. Om du sätter ihop din egen utbildning måste du själv se till att den uppfyller examenskraven. Du hittar alla kurser och program längst ner på sidan, under Hitta din utbildning.

Flera program i andra ämnen innehåller en eller flera av våra kurser. I så fall hittar du mer information om vilka kurser som gäller på det programmets sida.


 

Kandidatprogram och kurser på grundnivå

Vi har tre program på grundnivå, som leder till kandidatexamen i matematik, matematisk statistik eller datalogi. För att du ska få bredd i studierna innehåller alla kandidatprogrammen kurser i alla dessa tre ämnen, och du väljer vilket ämne du vill fokusera på och ta examen inom först efter några terminer (observera dock att kandidatprogrammet i matematik och ekonomi inte har någon studiegång mot datalogi).

Du hittar våra kurser och program längst ner på sidan.

Om du är intresserad både av matematik och filosofi kan Kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik vara något för dig. Programmet ägs av Filosofiska institutionen, men innehåller ett antal kurser i matematik, sannolikhetsteori och datalogi, och kan leda till en kandidatexamen i matematik.

Mer om Kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik i utbildningskatalogen

 

Masterprogram och kurser på avancerad nivå

Vi har tre program på avancerad nivå, som leder till masterexamen i matematik, matematisk statistik respektive försäkringsmatematik. Till skillnad mot kandidatprogrammen behöver du veta vilket av dessa ämnen du vill ta examen i redan när du väljer vilket program du ska söka.

Du hittar våra kurser och program längst ner på sidan. Dessutom har masterprogrammet i matematik, som ges gemensamt med KTH, en egen sida med mer information:

Master's Degree Programme in Mathematics


 

Lärarutbildning

Är du intresserad av att undervisa i matematik på årskurs 7-9 eller gymnasiet? Det finns flera sätt att bli behörig lärare i matematik.

Läs mer om att utbilda dig till matematiklärare


 

Forskarstudier

Forskarutbildningen är den högsta nivån man kan studera vid universitet. En avslutad forskarutbildning leder till doktorsexamen. Som forskarstuderande, eller doktorand, tränas du i problemlösning, kritiskt tänkande, och att använda den vetenskapliga metoden. Du lär dig även att både arbeta självständigt samt att samarbeta med andra forskare.

Läs mer om forskarstudier i matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik


 

Självständiga arbeten (examensarbeten)

För kandidat- eller masterexamen krävs ett självständigt arbete, även kallat ett examensarbete. För att få skriva ett självständigt arbete måste du söka det via Antagning.se, som alla andra kurser.

Läs mer om självständiga arbeten på sidan om examen


 

Valbara kurser i examen

I examen krävs vanligen ett visst antal högskolepoäng valbara kurser. Vilka kurser som kan räknas som valbara beror på vilken examen det gäller, men de ska vara någon sorts fördjupning eller breddning som är relevant för examens huvudområde.

Listor med kurser som kan räknas som valbara finns under examenskraven på sidan om examen


 

Distanskurser och sommarkurser

Våra program ges på campus, men många kurser på grundnivå ges även som distanskurser. Dessa har vanligen en del videomaterial och andra resurser för att hjälpa dig följa kursen på distans. Observera att examination ofta sker på campus, även för distanskurser.

Vi brukar ge några distanskurser även under sommaren. Utbudet varierar något men vanligen ingår några kurser som inte kräver förkunskaper på mer än gymnasienivå.

Du kan hitta distanskurser och sommarkurser genom att filtrera på studieform respektive termin bland kurserna längst ner på sidan.

Sök bland våra utbildningar