Betyg i Ladok

Se Våra utbildningar:

Du kan se dina betyg i Ladok och dra ut intyg m.m. genom Mina studier via mitt.su.se.