Biblioteket. Foto: Orasis foto
 

Biblioteket visar dig hur du hittar studiematerial som böcker, tidskrifter och databaser bl.a. med hjälp av Internet. De ser till att du får tillgång till all vetenskaplig litteratur du behöver inom universitetets ämnesområden.

Biblioteket har studieplatser för enskilda studier eller grupparbete i huvudbiblioteket och vid filialbiblioteken med tillgång till vetenskaplig litteratur, datorer och annat som du behöver i studiesituationen. I huvudbibiblioteket finns det ett specialutrustat resursrum för dig med läshinder, och ett särskilt arbetsrum för dig som har allergiska besvär.

Stockholms universitetsbibliotek