Se Särskilt pedagogiskt stöd – om du har en funktionsnedsättning eller dyslexi