Bild från MostPhotos: ArenaCreative
Bild från MostPhotos: ArenaCreative

Kontakta Studentavdelningen i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information.

OBS! Av Studentavdelningen får du ett intyg som du ska ta med när du träffar din studievägledare hos oss.

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet: Plan för lika rättigheter och möjligheter