Grön V Gul ! Röd X Illustration: Oleg Kozhan, MostPhotos
Illustration: Oleg Kozhan, MostPhotos

Dina rättigheter handlar om:

  • Studier
  • Examination
  • Studentinflytande
  • Jämlikhet
  • Rättigheter via internet
  • Medlemsförmåner

Studentkåren

Studenkårens studentombud är till för dig som är student, om du hamnar i konflikt med universitet/institutionen, eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.
Dina rättigheter

Stockholms universitets studentkår
Studenthuset, bottenplan, Universitetsvägen 2A
Tel: 08-674 62 00
E-post: sus@sus.su.se
sus.su.se

Lagar och regler

Universitetskanslerämbetet utövar tillsyn över universitet, där finns lagar angivna: ukä.se (öppnas i nytt fönster).

Stockholms Universitets Regelbok reglerar studenträttigheter:
Regelboken > Utbildning

Jämlikhet och likabehandling

Universitets åtgärdsprogram mot kränkande särbehandling och (sexuella) trakasserier:
Regelboken > Likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och breddad rekrytering

Institutionen för svenska och flerspråkighet: Miljö, arbetsmiljö och jämställdhet (likabehandling, sexuella trakasserier, diskriminering).

Studiemedel

Våra utbildningar är studiemedelsberättigade: Centrala studiestödsnämnden (CSN): csn.se

Hälsovård

Studenthälsan ger dig tillgång till hälsovård, såväl fysisk som psykisk: Studenthälsan (öppnas i nytt fönster).

Som student på universitet och högskola omfattas du av en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet (också om du ar antagen student från utlandet): kammarkollegiet.se