Genvägar till ämnena nedanLärarutbildning | Svenska/Nordiska språk | Svenska som andraspråk | Svenska som främmande språk | Swedish for International Students | Tolkning/Översättning | Tvåspråkighet

  • Inför terminsstarten får du alltid e-post där det framgår när sista registreringsdag är. Se vad som gäller inom de olika ämnesområdena (genvägar ovan).
  • Oftast ska du webbregistrera dig, via minastudier.su.se > Mina kurser. Tidpunkt för det meddelar vi dig som är antagen via e-post.
  • Aktuella datum för registrering och reservupprop hittar du här vid terminsstart (se nedan).
  • Om du tidigare varit registrerad på en kurs som du har avbrutit kan du få delta i undervisningen endast i mån av plats. Du måste alltså kontrollera med din studievägledare eller studentexpedition om vi har plats för dig på kursen.
  • Datum och klockslag för kursstart hittar du i schemat på respektive kurs-/programsida, se Utbildning.

Lärarutbildning

Vi har inte reservupprop för Ämneslärarprogrammet i svenska, utan kontaktar reserver på telefon eller via e-post inför terminsstarten, om vi har platser att erbjuda.

Upp

Svenska/Nordiska språk

Du som är antagen får e-post med information om registreringstillfällen, normalt efter första urvalet. Du som är nyantagen vid andra urvalet får också e-post. Vi har inga upprop.

Du som är reserv får e-post om du kan erbjudas plats på kursen du har sökt. På vissa kurser förekommer reservupprop. Vi har ett fåtal platser kvar till kursen Praktisk retorik, 15 hp, på dagtid vt -18. Kontakta studievägledare Britt Arvidsson omgående om du är intresserad.

Upp

Svenska som andraspråk

Se Svenska som andraspråk > Registrering och omregistrering

Upp

Svenska som främmande språk

Du som är antagen får e-post med information antingen i juni (inför höstterminen) eller i december (inför vårterminen).

Se Svenska som främmande språk > Antagningsbesked och kontakt

Upp

Swedish for International Students

Se Swedish for International Students > Registration

Upp

Tolkning/Översättning

Tolk- och översättarinstitutet skickar brev till antagna och reserver.

Upp

Tvåspråkighet

Du som är antagen får e-post med information om registreringstillfällen, normalt efter första urvalet. Du som är nyantagen vid andra urvalet får också e-post. Vi har inga upprop.

Du som är reserv får e-post om du kan erbjudas plats på kursen du har sökt. På vissa kurser förekommer reservupprop. 

Registrering Svenska/Nordiska språk/Tvåspråkighet vt -18 (51 Kb)

Upp