Vi har även kurser för dig med annat modersmål än svenska:

Du som är tveksam om din språkfärdighetsnivå bör kontakta någon av våra studievägledare eller studierektorer för vägledning om fortsatta studier vid institutionen.