Studenthuset. Foto: Eva Dalin
Studentservice finns i Studenthuset. Foto: Eva Dalin

På deras webbplats finns också filmer om studieteknik m.m.
Studie- och språkverkstaden