Observera att denna sida leder till institutionens huvudwebbplats Svefler. Tillbaka till TÖI.

Sammanfattning

Sammanfattning för dig som önskar tillgodoräkna dig delkurser inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Läs dock all information på denna sida noga.

  1. Ansök, antas till och registreras på valfri utbildning vid Stockholms universitet (se tips på kurser att söka nedan, om planen inte är att läsa in hela programmet).
  2. Skicka in ansökningar om tillgodoräknande tillsammans med dokumentation på tidigare studier/reell kompetens.
  3. Invänta besked om ev. komplettering av ansökan/test/resultat av din ansökan.

Tillgodoräknande av delkurser inom programmet

Tillgodoräknande av delkurser inom programmet kan göras genom ett klassiskt tillgodoräknande, där du som ansöker om tillgodoräknande har dokumenterade tidigare studier som motsvarar hela eller delar av en delkurs som ingår i programmet. För att en sådan motsvarandebedömning ska kunna genomföras krävs en ansökan som innehåller dokumentation av de tidigare studierna, så som kursplan och litteraturlista och gärna kursbeskrivning. Kursens innehåll ska tydligt framgå för att det ska gå att bedöma om studierna motsvarar den kurs inom programmet som tillgodoräknandet rör.

Ansökningsblankett finns bifogad längst ner på sidan och skickas till ktt@su.se.

Tillgodoräknande baserat på reell kompetens

Tillgodoräknande kan även beviljas baserat på annan aktivitet än regelrätta studier, som exempelvis reell kompetens, givet att dessa aktiviteter är tillräckligt dokumenterade för att bedömning ska kunna genomföras. I vissa fall kan ett test anordnas, som ett komplement till inlämnad dokumentation. Varje delkurs som önskas tillgodoräknas kräver en separat ansökan.

Ansökningsblankett finns bifogad längst ner på sidan och skickas till validering@su.se.

Vid frågor om ansökningsförfarandet går det bra att kontakta universitets kontaktperson för reell kompetens, Johanna Boynton, på mejladressen ovan. Handläggning av ärenden som rör reell kompetens är tidskrävande, och du som söker bör därför räkna med längre handläggningstid för dessa ärenden än för klassiska tillgodoräknandeärenden.

Tillgodoräknande på del av kurs

Utfallet av ett tillgodoräknande kan bli att del av kurs tillgodoräknas och att du, på plats, behöver följa och tentera den del av kursen som inte kunnat tillgodoräknas. Detta oavsett om tillgodoräknandet baseras på tidigare studier eller på annan tidigare aktivitet. Provtillfällen kommer att skapas vid behov.

Information om programmets kurser, så som studieresultat/lärandemål finns i respektive kursplan på programsidan. Klicka på aktuell termin för att komma till kursplan. På respektive termins sida finns också aktuella litteraturlistor och beskrivningar av alla delkursers innehåll.
tolk.su.se/ktt

Tillgodräknande är individuellt och du måste vara student vid Stockholms universitet

Tillgodoräknanden innebär enskilda ärenden och individuella bedömningar. Det är alltså inte möjligt att göra en generell motsvarandebedömning för alla sökande som läst ett visst moment eller en viss studiegång.

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet innehåller flera teoretiska delkurser, inom såväl teckenspråk som tolkning. Även de praktiskt inriktade delkurserna innehåller ofta teoretiska moment.

Programmet innehåller också ett examensarbete (kandidatuppsats) på akademisk nivå. Om målet är att nå motsvarande kandidatexamen behöver den sökande sannolikt förbereda sig på att genomföra kompletterande studier på universitetet.

För att en ansökan om tillgodoräknande ska kunna behandlas krävs att du som ansöker är student vid Stockholms universitet. Vi rekommenderar dig som inte planerar att läsa programmet, utan endast önskar tillgodoräkna sig delkurser inom programmet, att söka en fristående kurs vid universitetet, exempelvis kursen Dövblindtolkning I (TTA706) till vårterminer eller Dövblindtolkning II (TTA707) till höstterminer. Detta då konkurrensen om platserna är lägre på dessa kurser än till programmet.
Dövblindtolkning I och II