Universitetskortet
Universitetskortet

Du som har sökt och antagits till utbildning vid Stockholms universitet via antagning.se måste aktivera ditt universitetskonto:
Aktivera ditt universitetskonto och beställ ett universitetskort (universitetets centrala webbplats)

Se även Datorer, IT och helpdesk. Ditt universitetskonto och -kort.