Dokumentet nedan gäller främst Svenska/Nordiska språk och Lärarutbildningen i svenska. Dokumentet finns även på dessa ämnens kurssidor.

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)