• Vi ger inte kursen med undervisning vt -18, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn. Anmäl dig direkt till studievägledaren.
  • Kurskod: NNS7081

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (106 Kb)

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen Morfologi 1, NS7081

 

Litteratur

Litteratur NS7081 (88 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskrit. AN allmän svenska NS7075/NS7077/NS7079/NS7081/NS7083/NS7085/NS7087/NS7089/NS7091/NS7093 (136 Kb)