• Vi ger inte kursen med undervisning vt -19, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn. Anmäl dig direkt till studievägledaren.
  • Kurskod: NS7078

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Kursplan

Se planarkivet: Samtalsanalys 2

 

Litteratur

Kurslitteratur bestäms i samråd med examinator.

 

Betygskriterier

 Betygskrit. AN spec. svenska NS7076/NS7078/NS7080/NS7082/NS7084/NS7086/NS7088/NS7090/NS7092/NS7094 (138 Kb)