• Vi ger inte kursen med undervisning vt -18, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn. Anmäl dig direkt till studievägledaren.
  • Kurskod: NS7078

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (106 Kb)

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen Samtalsanalys 2, NS7078

 

Litteratur

Kurslitteratur bestäms i samråd med examinator.

 

Betygskriterier

 Betygskrit. AN spec. svenska NS7076/NS7078/NS7080/NS7082/NS7084/NS7086/NS7088/NS7090/NS7092/NS7094 (138 Kb)