Programmet utmynnar i en masterexamen. Det finns också möjlighet att ta en magisterexamen efter halva tiden. Kurser med undervisning ges på halvfart, och den normala studiegången förutsätter att man läser två kurser parallellt. Detta möjliggör dock också att programmet kan läsas med lägre studietakt. 

Läs mer om Masterprogrammet i språkvetenskap (Institutionen för lingvistiks webbplats).

 

År 1

Höstterminens första halva

Introduktioner ht -19 kommer i juni.

Kurser period 1 (parallellt)

 

Höstterminens andra halva

Kurser period 2 (parallellt)

Denna del av terminen läser du valbara ämnesspecifik(a) kurs(er). Mer information får du vid institutionens obligatoriska introduktion (se ovan).

 

Vårterminen

Under vårterminen läser du:

 

År 2

Höstterminen

  • Färdighetskurser om totalt 15 hp
  • Valbara kurser om totalt 15 hp

Kursen English for Academic Research 7,5 credits (Engelska institutionen) läser du antingen som färdighetskurs eller valbar kurs.

 

Vårterminen

Under vårterminen läser du Nordiska språk – masterkurs, 30 hp.

 

Utbildningsplan

Se utbildningskatalogen: HSPLO/NORD Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk

 

Fler inriktningar vid institutionen

 

Vi ger även Masterprogram i språkvetenskap, inriktning: