Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

  • Vt -19 Schema NS1049
    Kursen har närvarokrav på 80 %, dvs. man måste deltaga vid minst sex seminarier av totalt åtta (två på campus och sex via Adobe Connect [tisdagskvällar]).
  • Ht -19. Schema kommer i juni.
    Kursen har närvarokrav på 80 % dvs. man måste deltaga vid minst åtta seminarier av totalt tio (två ges på campus och åtta ges via distans (tisdagskvällar)).

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Danska – baskurs 1

 

Litteratur

Litteratur NS1049 (76 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1049 (78 Kb)

 

Delkurser

Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen:

Danska, hör- och läsförståelse, 7,5 hp

Delkursens syfte är att öka din hör- och läsförståelse av danska som grannspråk. Inom delkursen tränas hörförståelse av både spontant tal och muntliga framträdanden, och det läses modern sakprosatext och skönlitteratur i olika genrer. I delkursen ingår en introduktion till danskt uttal och skriftspråk och till grundläggande lexikaliska skillnader mellan danska och svenska. I arbetet med att utveckla språkförståelsen ingår även smärre uppgifter i att skriva enklare vardagliga texter på danska.
 

Danska, muntlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen övas du i muntlig kommunikation på danska, och därtill behandlas danskt uttal, ordförråd och språkbruk och dansk basgrammatik.