Danska

Danska – baskurs 2, 15 hp (vt -19, ht -19)

Kursen Danska – baskurs 2 innehåller träning i att delta i enklare muntlig och skriftlig kommunikation på danska samt en fördjupad träning i att uttrycka sig i skrift på danska. I anslutning till färdighetstränande moment behandlas mer fördjupat danska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd samt tal- och skriftspråkliga konventioner. Undervisningen ges i ett grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med dansktalande.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

Schema

  • Ht -19 Schema NS1098
    • Två stycken ges på campus (onsdagkvällar) och
    • sju stycken ges via det digitala verktyget Zoom (onsdagkvällar).
  • Kursen har närvarokrav på 80 %, dvs. du måste deltaga vid minst sju seminarier av totalt nio:

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Danska – baskurs 2

Litteratur

Litteratur NS1098 (77 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1098 (73 Kb)

Delkurser

Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen:

Dk 1: Muntlig och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

På delkursen tränas du i förmågan att delta i enkla, vardagliga muntliga och skriftliga kommunikationssituationer på danska. Du läser även texter i olika genrer och hör och ser radio- och filminslag som utgångspunkt för samtal och presentationer

Dk 2: Skriftlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen tränar du på att uttrycka dig på danska i skrift. Tonvikten ligger på att träna grundläggande dansk grammatik, språkriktighet och ett basordförråd.
 

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande

Helena Bani-Shoraka

Svenska som andraspråk. Foto:  Niklas Björling
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube