Danska

Danska – baskurs 3, 15 hp (ht -19)

På den här kursen Danska – baskurs 3 ges du möjlighet till fortsatt färdighetsträning i danska språket utifrån språkvetenskaplig fördjupning om danskan och med viss betoning av akademiskt språkbruk i tal och skrift. Kursen består av två delkurser, som båda innehåller dels en allmän språkvetenskaplig serie föreläsningar och seminarier, dels en färdighetsinriktad seminarieserie om danska språket.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler)

 

Schema

Ht -19 Kommer i juni.

Kursen ges med ca åtta obligatoriska seminarier via Adobe Connect och därtill åtta föreläsningar/seminarier i Adobe Connect som inte är obligatoriska (seminarierna ges på torsdagkvällar).

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Danska – baskurs 3.

 

Litteratur

Litteratur NS2033 (105 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS2033 (76 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 35 28
Telefontider
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstider
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adresser

Svenska som andraspråk. Foto:  Niklas Björling
Dagens schema
Sök program & kurser
Nordkurs sommarkurser. Sök senast 1 mars. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube