Danska

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Grundnivå
  7. Danska
  8. Nordiska språk, uppsats, 7,5 hp (vt -20, vt -21)

Nordiska språk, uppsats, 7,5 hp (vt -20, vt -21)

Kursen Nordiska språk, uppsats behandlar språkvetenskaplig teori och metod i samband med eget vetenskapligt skrivande. Du genomför en liten språkvetenskaplig undersökning inom ämnet nordiska språk, som du redovisar i en uppsats som behandlas i seminarieform. Uppsatsämnet väljs i samråd med examinator.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

Schema

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

Kursplan

Se planarkivet: Nordiska språk, uppsats

Litteratur

Litteratur NS2039 (50 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS2039 (55 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande

Helena Bani-Shoraka

Svenska som andraspråk. Foto:  Niklas Björling
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube