All information om Språkkonsultprogrammet.

Nästa antagning

 • Nästa antagning till Språkkonsultprogrammet är till höstterminen 2021. Se Antagningsprov nedan.
 • Sök senast 15 april 2021.

Antagningsstatistik

Vid antagningen till höstterminen 2018 var det 126 personer som sökte. Av dessa skrev 39 antagningsprovet, varav 26 blev godkända. Alla dessa erbjöds plats på programmet, och 20 personer har påbörjat programmet.

Behörighet

För att du ska kunna bli antagen till Språkkonsultprogrammet krävs förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet, vilket innebär:

 • Engelska B med lägst betyg Godkänd/3.
 • Godkänt resultat på det skriftliga antagningsprovet.

Antagningsprov

 • Antagningsprov inför höstterminen 2021 ges i maj 2021.
 • Alla som söker till provet får en kallelse via mejl. Om du har frågor, kontakta studievägledaren: studievagledare.svenska.svefler@su.se

Det skriftliga antagningsprovet består av två delar

Uppgift 1. Du ska korrigera språk och stil i en illa skriven text.

Gammalt antagningsprov Språkkonsultprogrammet 2018: Uppgift 1 (109 Kb)

Uppgift 2. Du ska skriva en informativ text för ett visst syfte med hjälp av ett material av olika texter.

Gammalt antagningsprov Språkkonsultprogrammet 2018: Uppgift 2 (2162 Kb)

Inga hjälpmedel är tillåtna.

Syftet med provet

Syftet med provet är att pröva de sökandes förmåga att

 • snabbt överblicka, välja ut och strukturera information från olika källor för ett visst syfte
 • ta hänsyn till en tänkt mottagargrupp och grundläggande genrenormer vid utformningen av en informativ text
 • uttrycka sig språkligt korrekt i skrift och uppvisa god stilistisk känsla.

Komplettering av betyg

Du som inte är färdig med dina gymnasiestudier vid ansökningstillfället har möjlighet att komplettera ansökan med betyg senast i juni aktuellt år.

Urval

Det finns ca 30 platser på programmet som fördelas enligt följande (fr.o.m. antagning till ht -18):

 • En tredjedel – bästa resultat på antagningsprovet
 • En tredjedel – godkänt antagningsprov samt bästa betygsmedelvärde
 • En tredjedel – godkänt antagningsprov samt bästa högskoleprovsresultat (ej äldre än 5 år).

Mer information

Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledaren (eller se kontaktrutan på denna sida).