• Vi ger inte kursen denna termin.
  • Kurskod: NS2028

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

Kursplan

Se planarkivet: Kursplan NS2028

Litteratur

Litteratur NS2028 (61 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS2028