Rundjurshuvud. Detalj från Hillersjöhällen (U 29)
Rundjurshuvud. Detalj från Hillersjöhällen (U 29)
 

[Denna sida kommer att uppdateras.]

Det är inte bara själva språket och texterna som står i centrum för ämnet. Viktiga frågor rör förhållandet tal och skrift och skriftens betydelse. Vilka kunde t.ex. läsa och skriva på vikingatiden och medeltiden? Hur läste man och hur skrev man? Vad användes texter till? Varför och hur förändrades språket så kraftigt på medeltiden? Är det på samma sätt i dag?

Som nordist ägnar du dig alltså åt att läsa och förstå äldre texter och förstå hur och varför språk kan förändras över tid. Du kan i utbildningen specialisera dig inom olika delområden: namnforskning, runologi, fornisländska m.m.

Du som läser vid ett universitet utanför Sverige kan studera hos oss som utbytes- eller gäststudent.