Med utgångspunkt i runstenarnas innehåll och de vikingatida skaldernas alster förs probleminriktade diskussioner kring såväl texternas form och innehåll som deras samhälleliga kontext och funktion.

  • Vi ger kursen ht -20.
  • Kurskod: NS1052

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Kommer i juni -20.

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

Kursplan

Se planarkivet: Vikingatida texter

Observera att det är den senast beslutade kursplanen som syns med terminsnamn, vilket innebär att det kan vara t.ex. kommande hösttermin som visas i katalogen, trots att det fortfarande är vårtermin. Under den synliga kursplanen finns länk till "Tidigare kursplaner", där du hittar just tidigare kursplaner, vilket alltså kan innebära just den befintliga terminens kursplan.

Litteratur

Litteratur NS1052 (69 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1052 (65 Kb)

Pratbubblor Foto: Francois Poirier
Foto: Francois Poirier

Studenter om Vikingatida texter

"Exkursionen var ett bra sätt att studera källorna direkt. Mycket bra exkursionsmanual."

"Insikt i hur grammatik och språk såg ut förr, samt hur det utvecklats till idag. Datering av inskrifter, att förstå de mest frekventa orden och böjningsformerna och således kunna översätta rakt av."

"Det var ju en så allsidig kurs. Jag har tidigare mest sett och skrivit om ornamentiken. Nu kom fokus på språket. Kursen var ett bra komplement till kursen i Runologi, som jag gått tidigare."