Norska

Norska – baskurs 1, 15 hp (ht -18)

På den här kursen får du träning i förståelse av skriven och talad norska samt i grundläggande muntlig färdighet på norska. På kursen behandlas också norska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd i relation till dess olika varieteter. Därtill introduceras den norska språkhistorien för att klargöra den aktuella norska språksituationen.

Undervisningen ges ur grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med norsktalande.

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (106 Kb)

 

Schema

Ht -17 Schema NS1094

Kursen ges med två campusträffar, varav en är obligatorisk, samt ca nio obligatoriska möten i Adobe Connect (tisdagkvällar).

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Norska – baskurs 1

 

Litteratur

Litteratur NS1094 (310 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1094 (59 Kb)

 

Delkurser

Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen:

Norska, hör- och läsförståelse, 7,5 hp

Delkursens syfte är att öka din förståelse av olika talade norska varieterer samt förmåga att läsa texter på de två norska skriftspråken, bokmål och nynorska, utifrån ett grannspråksperspektiv. Delkursen erbjuder också en introduktion till den norska tvåspråkssituationen och valfriheten inom de norska skriftspråken. Inom delkursen tränas hörförståelse av både spontant tal och framträdanden och det läses modern sakprosatext och skönlitteratur i olika genrer. I delkursen ingår en introduktion till norskt uttal och skriftspråk och till grundläggande lexikaliska skillnader mellan norska och svenska. I arbetet med att utveckla språkförståelsen ingår även smärre uppgifter i att skriva enklare vardagliga texter på bokmål.

Norska, muntlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen övas du i muntlig kommunikation på norska, och därtill behandlas norskt uttal, ordförråd, språkbruk och norsk basgrammatik.

Bokmärk och dela Tipsa

Studentexpedition/studievägledare svenska/nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Viktig studieinformation

Läs detta dokument

Svenska som andraspråk
Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler