Norska

Norska – baskurs 2, 15 hp (vt -19)

Kursen Norska – baskurs 2 innehåller träning i att delta i enklare muntlig och skriftlig kommunikation på norska samt en fördjupad träning i att uttrycka sig i skrift på norska. I anslutning till färdighetstränande moment behandlas mer fördjupat norska språkets fonologi inklusive prosodi, basgrammatik och ordförråd samt tal- och skriftspråkliga konventioner. Undervisningen ges i ett grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med norsktalande.

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (106 Kb)

 

Schema

Vt -19 Schema NS1099

Kursen har 2 campusträffar och 5 obligatoriska träffar via Adobe Connect.

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Norska – baskurs 2

 

Litteratur

Litteratur NS1099 (78 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1099 (73 Kb)

 

Delkurser

Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen:

Muntlig och skriftlig kommunikation 7,5 hp

På delkursen tränas du i förmågan att delta i enkla, vardagliga muntliga och skriftliga kommunikationssituationer på norska. Du läser även texter i olika genrer och hör och ser radio- och filminslag som utgångspunkt för samtal och presentationer.

Skriftlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen tränar du på att uttrycka dig på norska i skrift. Tonvikten ligger på att träna grundläggande norsk grammatik, språkriktighet och ett basordförråd.

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande

Helena Bani-Shoraka

Svenska som andraspråk. Foto:  Niklas Björling
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube