Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Du lär dig att förbereda ett framträdande och att övertygande presentera ett budskap inför en publik. Du får många tillfällen att stå inför en grupp människor och du övar dig att framträda med olika syften och anpassning till olika mottagare.

Alla moment grundar sig på den retoriska arbetsmetoden som du lär dig på kursen. Med hjälp av dessa retoriska verktyg får du större säkerhet, en fungerande rutin och ett ökat självförtroende dvs. bättre förutsättningar för att nå fram med ditt budskap. Den här metoden är också användbar när du analyserar någon annans tal eller en skriven text.

Kursen utgår från den klassiska retoriken, där du steg för steg planerar din framställning. Genom kursen kommer du att upptäcka hur retoriken gör sig påmind både i samhället och i privatlivet. Med den retoriska verktygslåda du får med dig kan du sedan anpassa dina egna framställningar till nya situationer.

Kursen: Praktisk retorik, 15 hp