Färgpennor. Foto: j. sierpniowka, MostPhotos
Foto: j. sierpniowka, MostPhotos
 
 

Vi löser kommunikativa problem utifrån såväl fiktionsskrivande och traditionellt brukstextskrivande. Exempelvis aktualiseras berättarteknik, gestaltning, intertextualitet och genresamspel som verktyg. Lösningar diskuteras utifrån t.ex. stilistik, narratologi och diskursanalys.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Ht -19 Schema NS1105

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Innovativt skrivande i yrkeslivet.

Litteratur

Litteratur NS1105 (71 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1105 (71 Kb)