Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

  1. Vt -19 Schema NS1084, grupp 1
  2. Vt -19 Schema NS1084, grupp 2

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen utbildningskatalogen: Skrivande i yrkeslivet

 

Litteratur

Litteratur NS1084 (72 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1084 (54 Kb)