Några studenter i närbid i en hörsal. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Folder Akademisk svenska för andraspråkstalare (AKSVA, NS1096) (9892 Kb)

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

VT20 Schema NS1096

HT20 Schema NS1122

Kursplan

Litteratur

VT20 Litteratur NS1096 (81 Kb)

HT20 Lirtteratur NS1122 (197 Kb)

Betygskriterier

VT20 Betygskriterier NS1096 (82 Kb)

HT20 Betygskriterier NS1122 (197 Kb)