Språklig bedömning sätts även in i ett sociopolitiskt och samhälleligt sammanhang. Kursen är användbar för den som i sitt yrkesliv behöver göra bedömningar av andras språkkompetens, exempelvis vid rekrytering.

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (106 Kb)

 

Schema

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se planarkivet: Bedömning av språkfärdighet i arbetslivet

 

Litteratur

Litteratur NS3044 (72 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS3044 (71 Kb)