I kursen ingår att du knyter kontakt med en s.k. fokusorganisation och under hela kursen görs kopplingar till arbetslivet bl.a. genom analys av exempel från fokusorganisationer. Kursen avslutas med ett projektarbete där du analyserar och presenterar lösningar på ett kommunikationsproblem i en fokusorganisation.

  • Vi ger kursen höstterminer.
  • Kurskod: NS1085

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

Ht -17 Schema NS1085

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: NS1085 Svenska i arbetslivet I

 

Litteratur

Litteratur NS1085 (82 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1085 (69 Kb)