Svenska

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Grundnivå
  7. Svenska
  8. Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation – kandidatkurs, 30 hp (vt -18)

Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation – kandidatkurs, 30 hp (vt -18)

Kursen innehåller tre delkurser: ett examensarbete, en obligatorisk delkurs som behandlar språkvetenskaplig teori och metod och en obligatorisk fördjupningskurs inom ämnesområdet. Examensarbetet ska vara arbetsplatsanknutet och knyts normalt till fördjupningskursen.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Kandidatprogram i arbetslivskommunikation samt Svenska i arbetslivet I och Svenska i arbetslivet II eller motsvarande.

 

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (106 Kb)

 

Schema

Vt -18 Schema NS3038

 

Projektbeskrivning

Vt -18 Projekt: Kommunikation av kunskap om hälsa NS3038 (298 Kb)

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation – kandidatkurs

 

Litteratur

Litteratur NS3038 (133 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS3038 (112 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa

Studentexpedition/studievägledare svenska/nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Viktig studieinformation

Läs detta dokument

Svenska som andraspråk
Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler