Kurskod: NSN110

Kursen innehåller 4 delkurser. Delkurs 1–2 ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och delkurs 3–4 ges av Institutionen för kultur och estetik (IKE).

 

Viktig information till nyantagna studenter ht -19

Kursstart

Kursen inleds med en introduktion måndagen den 2 september 2019 kl. 11.00–12.00 i hörsal 12, hus F, plan 2, Södra huset, Frescati. Vid introduktionen får du central information om innehållet i kursen och om våra rutiner. Senare samma dag i samma lokal kl. 13.00–15.00 startar kursen Skriftlig framställning med ett seminarium.

För att få behålla din plats på kursen MÅSTE du registrera dig under tiden 6-20 augusti 2019:
Information om registrering, kursplattformen Mondo och gruppval
 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

 

Schema

Delkurs 1–2 (ges av Svefler):

Dk 1: Sociolingvistik och samtalsanalys inkl. Sociolingvistik i skolan
Dk 2: Skriftlig framställning inkl. Skrivande i skolan

  1. Ht -19 Schema NSN110 grupp 1
  2. Ht -19 Schema NSN110 grupp 2
  3. Ht -19 Schema NSN110 grupp 3
  4. Ht -19 Schema NSN110 grupp 4

Delkurs 3–4 (ges av IKE):

Dk 3: Litteraturvetenskapens grunder
Dk 4: Ungdomslitteratur och ungdomsskildring

  1. Ht -19 Schema NSN110 grupp 1
  2. Ht -19 Schema NSN110 grupp 2
  3. Ht -19 Schema NSN110 grupp 3

 

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Kursplan NSN110, se planarkivet: Svenska I inom ämneslärarprogrammet

 

Litteratur

Litteratur NSN110 (95 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NSN110 (109 Kb)

 

Utbildningsgång 

För dig med svenska som första ämne är ISD, Institutionen för språkdidaktik din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning:

Utbildningsgång inriktning 7-9  antagen t.o.m. ht -16
Utbildningsgång inriktning 7-9  antagen fr.o.m ht -18
Utbildningsgång inriktning gy/vux  antagen t.o.m. vt -17
Utbildningsgång inriktning gy/vux  antagen fr.o.m. ht -17