• Kurskod: NSN110

Kursen innehåller 4 delkurser. Delkurserna 1–2 ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och delkurs 3–4 ges av Institutionen för kultur och estetik (IKE).

 

Viktig information till nyantagna studenter vt -18

Kursstart

Kursen inleds med en introduktion måndagen den 15 januari 2018 kl. 10.00–12.00 i hörsal F12 hus F, plan 2, Södra huset, Frescati. Vid introduktionen får du central information om innehållet i kursen och om våra rutiner. Senare samma dag kl. 13.00–15.00 startar kursen Skriftlig framställning med ett seminarium i samma lokal (hörsal F12).

För att få behålla din plats på kursen MÅSTE du registrera dig under tiden 4–8 januari 2018:
Information om registrering, kursplattformen Mondo och gruppval
 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

Delkurs 1–2 (ges av Svefler): Ni blir indelade i 4 grupper, där du ska välja en av dem.

Dk 1: Sociolingvistik och samtalsanalys inkl. Sociolingvistik i skolan
Dk 2: Skriftlig framställning inkl. Skrivande i skolan

  1. Vt -18 Schema NSN110 grupp 1
  2. Vt -18 Schema NSN110 grupp 2
  3. Vt -18 Schema NSN110 grupp 3
  4. Vt -18 Schema NSN110 grupp 4

Delkurs 3–4 (ges av IKE): Ni blir indelade i 3 grupper, där du ska välja en av dem.

Dk 3: Litteraturvetenskapens grunder
Dk 4: Ungdomslitteratur och ungdomsskildring

  1. Vt -18 Schema NSN110 grupp 1
  2. Vt -18 Schema NSN110 grupp 2
  3. Vt -18 Schema NSN110 grupp 3

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Kursplan NSN110 (240 Kb)

 

Litteratur

Litteratur NSN110 (95 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NSN110 (100 Kb)

 

Utbildningsgång 

För dig med svenska som första ämne är ISD, Institutionen för språkdidaktik din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning:

Utbildningsgång – årskurs 7–9

Utbildningsgång Ämneslärarprogram språk, gymnasiet/vuxenutbildningen – antagen t.o.m. vt -17

Utbildningsgång Ämneslärarprogram språk, gymnasiet/vuxenutbildningen – antagen fr.o.m. ht -17