Kurskod: NSN110

Kursen innehåller 4 delkurser. Delkurs 1–2 ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och delkurs 3–4 ges av Institutionen för kultur och estetik (IKE).

Viktig information till nyantagna studenter VT21

För att få behålla din plats på kursen måste du registrera dig under tiden 4-10 januari 2021:
Information om registrering, kursplattformen Athena och gruppval

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

HT20

Delkurs 3–4 (ges av IKE):

Dk 3: Litteraturvetenskapens grunder
Dk 4: Ungdomslitteratur och ungdomsskildring

  1. HT20 Schema NSN110 grupp 1
  2. HT20 Schema NSN110 grupp 2
  3. HT20 Schema NSN110 grupp 3

VT21

Delkurs 1–2 (ges av Svefler):

Dk 1: Sociolingvistik och samtalsanalys inkl. Sociolingvistik i skolan
Dk 2: Skriftlig framställning inkl. Skrivande i skolan

VT21 Schema NSN110

Delkurs 3–4 (ges av IKE):

Dk 3: Litteraturvetenskapens grunder
Dk 4: Ungdomslitteratur och ungdomsskildring

VT21 Schema NSN110

Kursplan

Kursplan NSN110, se utbildningskatalogen: Svenska I inom ämneslärarprogrammet

Litteratur

HT20 och VT21

HT20 & VT21 Litteratur NSN110 delkurs 1 och 2 (103 Kb)

HT20 & VT21 Litteratur NSN110 delkurs 3 (IKE) (337 Kb)

HT20 & VT21 Litteratur NSN110 delkurs 4 (IKE) (343 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NSN110 delkurs 1 och 2 (Svefler) (105 Kb)

Betygskriterier NSN110 delkurs 3 (IKE) (128 Kb)

Betygskriterier NSN110 delkurs 4 (IKE) (140 Kb)

Studiegång

Du som har svenska som förstaämne har Institutionen för språkdidaktik (ISD) som programansvarig institution. På deras webb kan du läsa mer om din studiegång:

Studiegångar för ämneslärare i språk, årskurs 7-9

Studiegångar för ämneslärare i språk, gymnasieskolan