Kurskod: US103G

Kursen består av tre delkurser. Vi ger delkurs 3: Svenska språkets uppbyggnad, 6 hp.

Institutionen för språkdidaktik är helkursansvarig, se:
isd.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundlärarprogram/us103g

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

  1. Ht -19 Schema US103G grupp 1
  2. Ht -19 Schema US103G grupp 2
  3. Ht -19 Schema US103G grupp 3
  4. Ht -19 Schema US103G grupp 4
  5. Ht -19 Schema US103G grupp 5

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Kursplan US103G, se planarkivet: Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1–3, I

 

Litteratur

Litteratur US103G (139 Kb)


Betygskriterier

Betygskriterier US103G (78 Kb)