Kurskod: US116G

Kursen består av tre delkurser. Vi ger delkurs 2: Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk, 4,5 hp och delkurs 3: Språkanalys med svensk fonologi och grammatik, 6 hp.

Institutionen för språkdidaktik är helkursansvarig, se:
isd.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundlärarprogram/us116g

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

 

Schema

  1. Ht -19 Schema US116G, grupp 1
  2. Ht -19 Schema US116G, grupp 2
  3. Ht -19 Schema US116G, grupp 3
  4. Ht -19 Schema US116G, grupp 4

Obs! Vt -19: omtentamen på Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk skrivs den 22 augusti 16.00-20.00 i Brunnsvikssalen. Omtentamen på Språkanalys med svensk grammatik och fonologi skrivs den 27 augusti kl. 16:00-20:00 i Brunnsvikssalen.

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Kursplan US116G, se planarkivet: Svenska för grundlärare i grundskolan åk 4–6, I

 

Litteratur

Litteratur US116G (148 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier US116G (89 Kb)