Kurskod: US116G + US161G (profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning)

Kursen består av tre delkurser. Vi ger delkurs 2: Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk, 4,5 hp och delkurs 3: Språkanalys med svensk fonologi och grammatik, 6 hp.

Institutionen för språkdidaktik är helkursansvarig, se:
isd.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundlärarprogram/us116g

isd.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundlärarprogram/us161g

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

  1. Vt -19 Schema US116G, grupp 1
  2. Vt -19 Schema US116G, grupp 2
  3. Vt -19 Schema US116G, grupp 3
  4. Vt -19 Schema US116G, grupp 4

Obs! Ht -18: omtentamen på Språkanalys med svensk grammatik och fonologi skrivs den 2 mars kl. 13:00-17:00 i Brunnsvikssalen.

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Kursplan US116G, se planarkivet: Svenska för grundlärare i grundskolan åk 4–6, I

Kursplan US161G, se planarkivet: Svenska för grundlärare i grundskolan åk 4–6, I

 

Litteratur

Litteratur US116G (67 Kb)

Litteratur US161G, se US116G.

 

Betygskriterier

Betygskriterier US116G (89 Kb)

Betygskriterier US161G, se US116G.