Grundlärarprogrammet

Svenska för grundlärare i grundskolan åk 4–6, II, 15 hp

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språk- och kunskapsutveckling samt barn- och ungdomslitteratur för elever i grundskolans mellanår. Vidare betonas vikten av ett vidgat textbegrepp, multimodalitet samt integrering av IKT, praktiska och estetiska läroprocesser i läs- och skrivundervisning. Kursen behandlar också det svenska språksamhället ur historiska och samtida perspektiv. Genomgående beaktas mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund.

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

  1. Vt -18 Schema US216G grupp 1
  2. Vt -18 Schema US216G grupp 2

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Vt -18 Kursplan US216G (234 Kb)

 

Litteratur

Vt -18 Litteratur US216G (72 Kb)

 

Betygskriterier

Vt -18 Betygskriterier US216G (77 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa

Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

Yvonne Carlsson

Yvonne Carlsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.lu.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 37 48
Rum: D 609
Besökstid
Tisdag 12.30–13.30
Torsdag 12.30–13.30

Adress

Studievägledare:

Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler