Lärarutbildning

Lärarutbildning vid Stockholms universitet

Fyll i formuläret nedan för att skicka "Lärarutbildning vid Stockholms universitet" till en vän..

Skicka "Lärarutbildning vid Stockholms universitet" till en vän.

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.

Tillbaka till artikeln

Studentexpeditioner/kursadministratör Lärarutbildning i svenska och svenska som andraspråk

Yvonne Carlsson, Sofia Johansson, Liselott Salomonsson

Yvonne Carlsson, Sofia Johansson, Liselott Salomonsson. Foto: Pia Nordin

LÄRARUTBILDNING I SVENSKA
Studentexpedition: Yvonne Carlsson
Kursadministratör Framträdande och retorik: Sofia Johansson

Se respektive kurssida, eller

LÄRARUTBILDNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Studentexpedition/studievägledare: Liselott Salomosson

Se respektive kurssida, eller

Viktig studieinformation

Läs detta dokument

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler