VAL

Skriva och tala, 7,5 hp (VAL)

Kursen behandlar skrivande och talande i olika genrer som förekommer inom högre studier och yrkesliv ur praktiskt och teoretiskt perspektiv. I kursen ingår träning i eget skrivande och talande, bl.a. med avseende på genre- och mottagaranpassning, anpassning till aktuella språknormer samt användande av språkliga och tekniska hjälpmedel. Du får också träning i att granska andra studenters arbeten ur sådana aspekter. Kursen behandlar också olika synsätt på skrivande och den retoriska processen.

Kurskod: NS155U

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (106 Kb)

 

Schema, litteratur och betygskriterier

Se Svenska I

 

Kursplan

Kursplan NS155U (VAL) (166 Kb)

 

Bokmärk och dela Tipsa

Studentexpedition/studievägledare svenska/nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Mondo
Mina studier