VAL

Skriva och tala, 7,5 hp (VAL)

Kursen behandlar skrivande och talande i olika genrer som förekommer inom högre studier och yrkesliv ur praktiskt och teoretiskt perspektiv. I kursen ingår träning i eget skrivande och talande, bl.a. med avseende på genre- och mottagaranpassning, anpassning till aktuella språknormer samt användande av språkliga och tekniska hjälpmedel. Du får också träning i att granska andra studenters arbeten ur sådana aspekter. Kursen behandlar också olika synsätt på skrivande och den retoriska processen.

Kurskod: NS155U

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema, litteratur och betygskriterier

Se Svenska I

 

Kursplan

Vt -19 Kursplan NS155U (VAL) (236 Kb)

Ht -19 Kursplan NS155U (VAL) (231 Kb)

 

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Sök program & kurser
Mondo
Mitt universitet