• Denna kurs ersätter Textanalys, NS103U.
  • Kurskod: NS154U

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema, litteratur och betygskriterer

Se Svenska I.

 

Kursplan

Kursplan NS154U VAL (231 Kb)