3 x Färöarna
3 x Färöarna, 2 x Norge, 3 x Island, 3 x Danmark, 3 x Grönland, 3 x Finland

Kurser i Sverige

Kurserna i Sverige är till för dig som studerar i annat nordiskt land än Sverige. Du som är registrerad student i Sverige kan kan alltså inte söka kurserna i Sverige.

Sommaren 2018 ges kurserna av Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Se nordkurs.org.

 

Information om kurser och hur du söker

nordkurs.org

 

Ansöknings- och antagningsdatum

  • Sista ansökningsdag till samtliga kurser är den 1 mars.
  • Du får besked om du är antagen ca 1 månad senare.

 

Ansökningsformulär

Se nordkurs.org/ansoegningsskema

 

Stipendium

Du som blir antagen till en kurs får ett stipendium som är beräknat att täcka kostnader för resa och bostad på studieorten.

Det är viktigt att du är beredd att delta i kursen om du blir antagen, eftersom du får ett stipendium från hemlandet (gäller inte isländska studenter).

Du som inte fullföljer en kurs, riskerar att få betala tillbaka delar av eller hela stipendiet. Du är även berättigad till studiemedel. För information om det – vänd dig till ditt hemuniversitet eller den myndighet som administrerar studiemedel.

 

Studiemedel

Studiemedel

 

Viktigt att tänka på när du är antagen

Upplysningar angående speciella förhållanden (t.ex. behov av tillgänglighet) eller önskemål (t.ex. diet) bör du meddela din kursansvariga/kursplats innan du anländer.

Du bör ha reseförsäkring.

 

Examen

En godkänd examen får normalt tillgodoräknas i form av ECTS-poäng (vikttal, studieveckor e.d.). En kurs ger i de flesta fall 10 ECTS-poäng.