Studier i Stockholm för dig som studerar svenska i utlandet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
 4. Utbildning
 5. Våra utbildningar
 6. Studera utomlands
 7. Studier i Stockholm för dig som studerar svenska i utlandet
Studenter minglar bland grönska på Campus. Foto: Niklas Björling

  Studier i Stockholm för dig som studerar svenska i utlandet

  Du som läser svenska/nordiska språk vid ett utländskt universitet är välkommen att studera en eller två terminer som utbytesstudent hos oss.

  Studera inom utbytesavtal

  Bilateralt avtal

  Du som studerar vid något universitet som har ett bilateralt avtal med Stockholms universitet kan ansöka om utbytesplats inom avtalet.
  Bilateralt avtal

  Erasmus

  Du som studerar vid ett europeiskt universitet som har gällande utbytesavtal med vår institution kan söka utbytesplats för en eller två terminer.
  Erasmus

  Nordplus

  Du som studerar vid ett nordiskt universitet och vill läsa svenska/nordiska språk hos oss kan söka utbytesplats: inom NORDLIKS om du redan läser svenska/nordiska språk, eller inom NORDLYS om du läser ett annat ämne.
  Nordplus

  Studera utanför utbytesavtal

  Du som redan har avlagt en utländsk grundexamen med svenska/nordiska språk som huvudämne är välkommen att söka till våra masterprogram.

  Du som inte uppfyller kravet för masterprogrammet kan söka till någon följande kurser

  Du söker via det nationella antagningssystemet antagning.se. Via kurssidorna ovan finns länk.

  Swedish for International Students

  Du som är gäst- eller utbytesstudent, eller gästforskare på annan institution vid Stockholms universitet och vill studera svenska kan läsa Swedish for International Students.

  Lydia Lundgren. Foto: privat

  Lydia Lundgren

  Utbyteskoordinator

  E-post: exchange.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider
  Rum och besökstider
  :
  Utbyteskoordinator

  Sofia Pereswetoff-Morath

  Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Sofia Pereswetoff-Morath är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

  E-post: sofia.pereswetoff-morath@su.se

  Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Sök program & kurser
  Lediga studieplatser
  Athena
  Mitt universitet

  Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube