Programmet för livslångt lärande
 
 

Ansökan

Du söker via kontaktpersonen för utbytesavtalet vid ditt hemuniversitet. 

För studier under höstterminer bör kontaktpersonen meddela oss senast i mars, och för studier under vårterminer senast i september.

Generell information om utbytesstudier vid Stockholms universitet (på engelska):
Exchange students

 

Försäkring för inresande utbytestudenter

Viktigt information om försäkringar (universitetets webbplats):

Försäkring för inresande ubytesstudenter

 

Mer information

För närmare upplysningar, kontakta Britt Arvidsson, se kontaktrutan.

 

Universitet utomlands vi har avtal med

Universitet utomlands vi har avtal med